گواهینامه لایه باز

گواهینامه لایه باز ( به انگلیسی : Certificate ) مدرکی است که در پایان یک دوره آموزشی به دانشجویان، هنرجویان و یا شرکت کنندگان آن دوره اعطا می‌شود. گواهینامه ها اغلب حاوی اطلاعات شرکت کننده در دوره آموزشی، نام و لوگوی آموزشگاه و امضای مدیریت آموزشگاه برای رسمیت بخشیدن به مدرک است.

چرا طرح های گواهینامه ابزاردونی ؟

یکی از ویژگی های برجسته طرح های گواهینامه ابزاردونی، ارتباط بصری طرح با موضوع گواهینامه است. در کنار اینکه سعی بر زیبایی هرچه بیشتر طرح ها داریم، کاربرد اما در اولویت اصلی ما برای طراحی آثار قرار دارد.